UCT Dates

UCT Dates

2020 2021 1st quarter 10 February to 20 March 2020 15 February to 26 March 2021 1st vacation 21 March to 29 March 2020 27 March to 5 April 2021 2nd quarter 30 March to 9 June 2020 6 April to 11 June 2021 Mid-year vacation 10 June to 12 July 2020 12 June to 18 July 2021 3rd quarter 13 July to 21 August 2020 …

UCT Dates Read More »